ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας συμμορφώνεται με το πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται από τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση e-mail, η ταχυδρομική διεύθυνση κ.λπ. Η εταιρεία μας δεν συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν τα έχετε δώσει ρητά για συγκεκριμένο σκοπό και προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει στη χρήση τους.

Η εταιρεία αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για την ενημέρωση του βιβλίου εγγραφής πελατών, η τήρηση του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο, και τα χρησιμοποιεί μόνο εάν συναινείτε στη λήψη ενημερωτικών δελτίων (φόρμα αξιολόγησης, ειδικές προσφορές κ.λπ.).

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες που σας αφορούν, εάν το απαιτεί ο νόμος ή εάν μια τέτοια αποκάλυψη απαιτείται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, τις διοικητικές αρχές ή τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα διαβιβάσει, κοινοποιήσει, αποκαλύψει κ.λπ. τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση, αλλά μπορεί να σας στείλει ενημερωτικά δελτία μέσω e-mail.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από την εταιρεία μας, ενημερώστε μας σχετικά, το συντομότερο δυνατό.