Πολιτική ακυρώσεων

Πολιτική Ακυρώσεων

Δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για ακυρώσεις έως 21 ημέρες πριν την προκαθορισμένη άφιξη. Εντός αυτού του χρονικού πλαισίου σας επιστρέφουμε το πλήρες ποσό πληρωμής σας, αφαιρώντας μόνο, εφόσον υπάρχουν, τα τραπεζικά έξοδα ή έξοδα ταχυδρομείου.

Για ακυρώσεις από 1-21 ημέρες πριν την προκαθορισμένη άφιξη, χρεώνεστε το 50% του υπόλοιπου κόστους διαμονής.

Για ακύρωση ανάμεσα στις επτά ημέρες της άφιξης ή non show, χρεώνεστε το 100% του κόστους διαμονής σας.