Πολιτική ακυρώσεων

Πολιτική Ακύρωσης

Δωρεάν ακύρωση 30 μέρες πριν την ημέρα άφιξης.

Για ακύρωση εντός των 30 ημερών και λιγότερο θα χρεωθείτε το 50% του
συνολικού ποσού της κράτησης σας. Σ’ αυτή την περίπτωση χάνεται η
προκαταβολή σας και δεν μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία.

Για ακύρωση λιγότερο των 7 ημερών θα χρεωθείτε με το 100% του συνολικού
ποσού της κράτησης σας.

Σε περίπτωση αναχώρησης πριν την καθορισμένη ημερομηνία χρεώνεστε με το
50% των υπολοίπων ημερών που αφήνεται το δωμάτιο.